motsatsen till armod   —   en svensk antonymordbok

armod

Motsatsord till armod :

  • välstånd, välmåga, rikedom, överflöd, vällevnad

I betydelsen (definition):

  • fattigdom, misär