Motsatsen till aristokratisk

aristokratisk

Motsatsord till aristokratisk:

  1. ofrälse, oadlig
  2. folklig, ödmjuk
  3. vulgär, underklassig, tarvlig, simpel, plebejisk

I betydelsen:

  1. högadlig, adlig
  2. adelsstolt, högdragen
  3. förnäm nobel

Copyright Göran Walter