motsatsen till aristokrati   —   en svensk antonymordbok

aristokrati

Motsatsord till aristokrati :

  • ofrälse, oadel, underklass, folket

I betydelsen (definition):

  • adel, överklass