motsatsen till arg   —   en svensk antonymordbok

arg

Motsatsord till arg :

  1. glad, nöjd, belåten, snäll, vänlig, älskvärd, ämabel
  2. mild, ljuv

I betydelsen (definition):

  1. ilsken, förargad, ond
  2. svår, bitter