Motsatsen till arbetsskygg

arbetsskygg

Motsatsord till arbetsskygg:

  • arbetsam, flitig, energisk, idog

I betydelsen (definition):

  • arbetsovillig