motsatsen till arbetsskygg   —   en svensk antonymordbok

arbetsskygg

Motsatsord till arbetsskygg :

  • arbetsam, flitig, energisk, idog

I betydelsen (definition):

  • arbetsovillig