motsatsen till arbetsnarkoman   —   en svensk antonymordbok

arbetsnarkoman

Motsatsord till arbetsnarkoman :

  • lagomjobbare; levnadskonstnär, bohem; dagdrivare

I betydelsen (definition):

  • person som söker tillfredsställelse i onormalt mycket arbete