motsatsen till arbetslös   —   en svensk antonymordbok

arbetslös

Motsatsord till arbetslös :

  • som har arbete, anställd, sysselsatt, förvärvsarbetande, arbetande

I betydelsen (definition):

  • som saknar arbete