motsatsen till arbetsintensiv   —   en svensk antonymordbok

arbetsintensiv ( ekon. )

Motsatsord till arbetsintensiv :

  • kapitalintensiv

I betydelsen (definition):

  • som kräver stor mängd arbetskraft