Motsatsen till arbetsintensiv

arbetsintensiv (ekon)

Motsatsord till arbetsintensiv:

  • kapitalintensiv

I betydelsen (definition):

  • som kräver stor mängd arbetskraft