motsatsen till arbetsdag   —   en svensk antonymordbok

arbetsdag

Motsatsord till arbetsdag :

  • vilodag, helgdag

I betydelsen (definition):

  • vardag