motsatsen till arbeta   —   en svensk antonymordbok

arbeta

Motsatsord till arbeta :

  1. vila, vara sysslolös
  2. lata sig, slöa, slappa, gå och dra

I betydelsen (definition):

  1. vara verksam, jobba
  2. anstränga sig, kämpa