motsatsen till appellativ   —   en svensk antonymordbok

appellativ ( språkvet. )

Motsatsord till appellativ :

  • egennamn; ämnesnamn

I betydelsen (definition):

  • substantiv som betecknar (räknebara individer av) en viss art, artnamn