Motsatsen till appellativ

appellativ (språkvet)

Motsatsord till appellativ:

  • egennamn; ämnesnamn

I betydelsen:

  • substantiv som betecknar (räknebara individer av) en viss art, artnamn

Copyright Göran Walter