motsatsen till apokryfisk   —   en svensk antonymordbok

apokryfisk ( relig. )

Motsatsord till apokryfisk :

  • kanonisk

I betydelsen (definition):

  • av omtvistad äkthet