motsatsen till apart   —   en svensk antonymordbok

apart

Motsatsord till apart :

  • ordinär, normal, som folk är mest, medelmåttig

I betydelsen (definition):

  • säregen, egenartad