Motsatsen till antyda

antyda

Motsatsord till antyda:

  1. understryka, betona, framhålla, framhäva, poängtera
  2. fastslå, slå fast, klart konstatera, bevisa

I betydelsen:

  1. flyktigt omnämna, ge en vink om
  2. tyda på, vara ett tecken på

Copyright Göran Walter