motsatsen till antonymi   —   en svensk antonymordbok

antonymi

Motsatsord till antonymi :

  • synonymi, liktydighet

I betydelsen (definition):

  • det att olika ord har motsatt betydelse