motsatsen till antipati   —   en svensk antonymordbok

antipati

Motsatsord till antipati :

  • sympati, medkänsla; förkärlek

I betydelsen (definition):

  • motvilja, aversion