motsatsen till antingen eller   —   en svensk antonymordbok

antingen eller

Motsatsord till antingen eller :

  • både och

I betydelsen (definition):

  • en av dem