motsatsen till antimateria   —   en svensk antonymordbok

antimateria ( fys. )

Motsatsord till antimateria :

  • materia

I betydelsen (definition):

  • materia uppbyggd av antipartiklar