Motsatsen till antiintellektualism

antiintellektualism

Motsatsord till antiintellektualism:

  • intellektualism

I betydelsen (definition):

  • motstånd mot förnuftets roll