motsatsen till antiintellektualism   —   en svensk antonymordbok

antiintellektualism

Motsatsord till antiintellektualism :

  • intellektualism

I betydelsen (definition):

  • motstånd mot förnuftets roll