motsatsen till antagonist   —   en svensk antonymordbok

antagonist

Motsatsord till antagonist :

  • bundsförvant, vän, anhängare

I betydelsen (definition):

  • motståndare, fiende