Motsatsen till antagonist

antagonist

Motsatsord till antagonist:

  • bundsförvant, vän, anhängare

I betydelsen (definition):

  • motståndare, fiende