motsatsen till antagonism   —   en svensk antonymordbok

antagonism

Motsatsord till antagonism :

  • vänskap, enighet, harmoni, tillgivenhet

I betydelsen (definition):

  • motsättning, fiendskap