motsatsen till antagligen   —   en svensk antonymordbok

antagligen

Motsatsord till antagligen :

  • säkerligen, med säkerhet, säkert, helt säkert, bestämt

I betydelsen (definition):

  • förmodligen, troligen