motsatsen till anstötlig   —   en svensk antonymordbok

anstötlig

Motsatsord till anstötlig :

  • anständig, passande, lämplig, korrekt; tilltalande, angenäm

I betydelsen (definition):

  • förargelseväckande, stötande