motsatsen till anspänning   —   en svensk antonymordbok

anspänning

Motsatsord till anspänning :

  • avspänning

I betydelsen (definition):

  • ansträngning