motsatsen till anseende   —   en svensk antonymordbok

anseende

Motsatsord till anseende :

  • vanrykte; obermärkthet

I betydelsen (definition):

  • rykte, aktning