motsatsen till anpassning   —   en svensk antonymordbok

anpassning ( pol. )

Motsatsord till anpassning :

  • separation, separatism

I betydelsen (definition):

  • inordning