motsatsen till annullera   —   en svensk antonymordbok

annullera

Motsatsord till annullera :

  • förklara giltig; återinföra, återställa

I betydelsen (definition):

  • upphäva