Motsatsen till annorlunda ²

annorlunda ² adv.

Motsatsord till annorlunda ²:

  • lika, likadant, sammalunda, sammaledes, på samma sätt

I betydelsen (definition):

  • på annat sätt