motsatsen till annorlunda ¹   —   en svensk antonymordbok

annorlunda ¹ ( adj. )

Motsatsord till annorlunda ¹ :

  • likartad, liknande, vanlig

I betydelsen (definition):

  • olik(a), avvikande