Motsatsen till anmoda

anmoda

Motsatsord till anmoda:

  • erbjuda, bjuda; beordra, befalla; hörsamma, åtlyda, lyda, följa, rätta sig efter

I betydelsen:

  • uppmana, anmana

Copyright Göran Walter