Motsatsen till anmana

anmana

Motsatsord till anmana:

  • erbjuda, bjuda; beordra, befalla; hörsamma, åtlyda, lyda, följa, rätta sig efter

I betydelsen:

  • uppmana, anmoda

Copyright Göran Walter