motsatsen till anmärkningsvärd   —   en svensk antonymordbok

anmärkningsvärd

Motsatsord till anmärkningsvärd :

  1. banal, trivial, vardaglig
  2. betydelselös, intetsägande, ointressant

I betydelsen (definition):

  1. märklig, remarkabel
  2. påfallande, slående, intressant