Motsatsen till anledning

anledning

Motsatsord till anledning:

  • följd, verkan, effekt

I betydelsen (definition):

  • orsak, skäl