motsatsen till anledning   —   en svensk antonymordbok

anledning

Motsatsord till anledning :

  • följd, verkan, effekt

I betydelsen (definition):

  • orsak, skäl