motsatsen till anlägga   —   en svensk antonymordbok

anlägga

Motsatsord till anlägga :

  • riva, rasera, demontera, ta ned, ta bort, avlägsna

I betydelsen (definition):

  • uppföra, bygga, grunda