motsatsen till anjon   —   en svensk antonymordbok

anjon ( kem. )

Motsatsord till anjon :

  • katjon

I betydelsen (definition):

  • negativt laddad jon