motsatsen till aningsfull   —   en svensk antonymordbok

aningsfull

Motsatsord till aningsfull :

  • aningslös, omisstänksam, omedveten

I betydelsen (definition):

  • misstänksam