motsatsen till animositet   —   en svensk antonymordbok

animositet

Motsatsord till animositet :

  • välvilja, godhet, tillgivenhet

I betydelsen (definition):

  • stark ovilja, hätskhet