motsatsen till anhålla   —   en svensk antonymordbok

anhålla

Motsatsord till anhålla :

  1. frige, släppa
  2. bevilja

I betydelsen (definition):

  1. arrestera, häkta
  2. be, begära