motsatsen till angripen   —   en svensk antonymordbok

angripen

Motsatsord till angripen :

  • frisk, färsk, kurant

I betydelsen (definition):

  • skadad, ankommen