motsatsen till angripa   —   en svensk antonymordbok

angripa

Motsatsord till angripa :

  • försvara, skydda, värna

I betydelsen (definition):

  • anfalla, attackera