motsatsen till angränsande   —   en svensk antonymordbok

angränsande

Motsatsord till angränsande :

  • avlägsen, fjärran, avsides (belägen)

I betydelsen (definition):

  • intilliggande, närbelägen