Motsatsen till angränsande

angränsande

Motsatsord till angränsande:

  • avlägsen, fjärran, avsides (belägen)

I betydelsen (definition):

  • intilliggande, närbelägen