Motsatsen till angöra

angöra (sjö)

Motsatsord till angöra:

  1. löpa ut, segla iväg, kasta loss
  2. lösgöra, frigöra, ta loss

I betydelsen (definition):

  1. anlöpa, lägga till
  2. göra fast