motsatsen till angöra   —   en svensk antonymordbok

angöra ( sjö. )

Motsatsord till angöra :

  1. löpa ut, segla iväg, kasta loss
  2. lösgöra, frigöra, ta loss

I betydelsen (definition):

  1. anlöpa, lägga till
  2. göra fast