motsatsen till anglofil   —   en svensk antonymordbok

anglofil

Motsatsord till anglofil :

  • anglofob

I betydelsen (definition):

  • engelskvän