motsatsen till angelägen   —   en svensk antonymordbok

angelägen

Motsatsord till angelägen :

  1. obenägen, ovillig, ointresserad
  2. betydelselös, oviktig, ovidkommande

I betydelsen (definition):

  1. ivrig, mån om
  2. viktig, betydelsefull