motsatsen till anfallsspelare   —   en svensk antonymordbok

anfallsspelare

Motsatsord till anfallsspelare :

  • försvarsspelare, försvarare

I betydelsen (definition):

  • anfallare, forward