motsatsen till anfalla   —   en svensk antonymordbok

anfalla

Motsatsord till anfalla :

  • försvara, skydda, värna

I betydelsen (definition):

  • angripa, attackera