Motsatsen till andre

andre

Motsatsord till andre:

I betydelsen (definition):