motsatsen till andrahandskontrakt   —   en svensk antonymordbok

andrahandskontrakt

Motsatsord till andrahandskontrakt :

  • förstahandskontrakt

I betydelsen (definition):

  • kontrakt på en lägenhet som man hyr i andra hand av en annan hyresgäst