motsatsen till ande   —   en svensk antonymordbok

ande

Motsatsord till ande :

  • kropp; materia

I betydelsen (definition):

  • själ