Motsatsen till andaktsfull

andaktsfull

Motsatsord till andaktsfull:

I betydelsen (definition):